Když doslouží...

Staré spotřebiče do popelnice nepatří

Mnohé elektrospotřebiče obsahují zdraví škodlivé materiály, jako je kadmium, rtuť či olovo. Pokud se vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Ta však problém neřeší, protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí. Ještě horší dopad na přírodu mají tzv. černé skládky. Kromě toho, že hyzdí široké okolí svým vzhledem a zápachem, jejich obsah v mnoha případech vyvolá menší ekologickou katastrofu. Když ale starý spotřebič donesete do sběrného dvora či jej odevzdáte v prodejně elektra při nákupu nového, významně pomůžete životnímu prostředí.

Nezisková společnost ASEKOL, která se stará o sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, spotřebič vyzvedne a zajistí jeho recyklaci. Tímto způsobem se znovu využije přes 80 % hmotnosti spotřebiče. Brání se tak nesmyslně vysoké těžbě přírodních zdrojů a šetří příroda. Proč draze dolovat materiály ze země, když je lze daleko snáze a šetrněji získat recyklací?

Kam s nefunkční zářivkou?

Každý to asi někdy zažil. Máte v ruce vysloužilou zářivku a přemýšlíte, co s ní. Mám ji hodit do popelnice nebo snad do kontejneru na tříděný odpad? Trubicové a úsporné zářivky obsahují malé množství rtuti, a pokud se rozbijí, rtuť se uvolní do okolí a může poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Nepatří proto do směsného odpadu, ale ani do kontejneru na tříděný odpad.

Zářivky můžete zdarma odevzdat při různých sběrových akcích obcí nebo v místech zpětného odběru, která najdete zejména ve:

  • sběrných dvorech obcí,
  • obchodech, které světelné zdroje prodávají (systémem kus za kus).

Přitom vůbec nezáleží na tom, kde bydlíte, a ani na tom, kde jste původně zářivku pořídili. Jedině tak bude zaručeno, že se dostane k odborným recyklačním firmám k ekologickému zpracování. Informace o místech zpětného odběru získáte na obecním úřadě nebo na internetových stránkách kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení EKOLAMP.