Obchodní podmínky - Elektřina

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny upravující smluvní vztahy při dodávce elektřiny ze sítí nízkého napětí, vysokého napětí a velmi vysokého napětí.

Všeobecné obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 22581, IČO 27 23 24 33 oznamuje, že vydává nové Všeobecné obchodní podmínky dodávky (VOPD), platné a účinné od 1. července 2017. Tyto VOPD jsou platné pro zákazníky se smlouvou na dodávku elektřiny sjednanou od 1. července 2017.

Nové obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení a na všech kontaktních místech Skupiny ČEZ.

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce elektřiny a jsou platné a účinné od 1. července 2017.

Společnost ČEZ Prodej, a.s. oznamuje, že zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, může případné spory vyplývající ze smlouvy řešit také mimosoudně, a to před Energetickým regulačním úřadem, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 7. 2017 1. 7. 2017 (PDF) 124 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce elektřiny a jsou platné a účinné od 1. května 2016.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 5. 2016 1. 5. 2016 (PDF) 124 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce elektřiny a jsou platné a účinné od 1. ledna 2014.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 1. 2014 1. 1. 2014 (PDF) 106 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny upravující smluvní vztahy při dodávce elektřiny ze sítě nízkého nápětí (NN). Platné od 1. října 2012 a účinné od 10. listopadu 2012.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 10. 2012 10. 11. 2012 (PDF) 87 kB

Obchodní podmínky platné

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 11. 2007 (PDF) 78 kB
2) Obchodní podmínky obchodníka s elektřinou 1. 5. 2011 (PDF) 100 kB
1) Obchodní podmínky obchodníka s elektřinou 1. 1. 2014 (PDF) 73 kB

Seznam subdodavatelů společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Subdodavatelé společnosti ČEZ Prodej, a.s., zpracovávající osobní údaje zákazníků (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, viz. čl. IX., odst. 6. Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny a čl. X., odst. 8 Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny 2014).

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Seznam subdodavatelů   (PDF) 39 kB