Obchodní podmínky - Elektřina

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny upravují smluvní vztah při dodávce elektřiny pro zákazníky ČEZ Prodej, a.s.

Připravili jsme pro vás nové obchodní podmínky, které jsme zjednodušili, zestručnili a přizpůsobili potřebám našich zákazníků. Upravené podmínky jsou účinné od 1. června 2018 a nahrazují všechny Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny vydané v minulosti.

V papírové podobě je můžete získat na našich kontaktních místech

Případné spory vyplývající ze Smlouvy můžete řešit mimosoudně u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny 31. 3. 2018 1. 6. 2018 (PDF) 268 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce elektřiny, které jsou platné a účinné od 1. července 2017.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 7. 2017 1. 7. 2017 (PDF) 124 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce elektřiny, které jsou platné a účinné od 1. května 2016.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 5. 2016 1. 5. 2016 (PDF) 124 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky upravující smluvní vztahy při dodávce elektřiny, které jsou platné a účinné od 1. ledna 2014.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 1. 2014 1. 1. 2014 (PDF) 106 kB

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny upravující smluvní vztahy při dodávce elektřiny ze sítě nízkého nápětí (NN). Platné od 1. října 2012 a účinné od 10. listopadu 2012.

Název dokumentu Platnost Účinnost Typ Velikost
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 10. 2012 10. 11. 2012 (PDF) 87 kB

Obchodní podmínky platné

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Obchodní podmínky dodávky elektřiny 1. 11. 2007 (PDF) 78 kB
2) Obchodní podmínky obchodníka s elektřinou 1. 5. 2011 (PDF) 100 kB
1) Obchodní podmínky obchodníka s elektřinou 1. 1. 2014 (PDF) 73 kB

Seznam subdodavatelů společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Subdodavatelé společnosti ČEZ Prodej, a.s., zpracovávající osobní údaje zákazníků (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, viz. čl. IX., odst. 6. Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny a čl. X., odst. 8 Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny 2014).

Číslo Název dokumentu Platnost Typ Velikost
1) Seznam subdodavatelů   (PDF) 39 kB