Chci na sebe převést existující smlouvu pro dodávky elektřiny nebo plynu

Koupili jste byt či dům, nebo se stěhujete do dlouhodobého pronájmu? Přečtěte si, jak postupovat.

Převod nebo výpověď smlouvy při změně bydliště

Vždy je nejlepší domluvit se s předchozím zákazníkem a převedení elektřiny nebo plynu na nového nájemce či majitele řešit společně – tím si zajistíte navazující dodávku.

Domluvte se s původním zákazníkem na společném vyřízení přepisu odběrného místa. Pokud podá Žádost o ukončení smlouvy původní zákazník samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový zákazník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku, bude na tomto odběrném místě demontováno měřidlo.

Doporučujeme proto podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky elektřiny nebo plynu.

ELEKTŘINA

Původní zákazník má smlouvu s ČEZ Prodej, a.s.

Pokud máte zájem o uzavření smlouvy se společností ČEZ Prodej, a.s., připravte si prosím následující doklady:

 • Pokud byla původním dodavatelem společnost ČEZ Prodej, a.s., původní zákazník doloží vyplněnou a podepsanou Žádost o ukončení smlouvy, současně také podepsanou plnou moc pro původního zákazníka. V rámci této plné moci budeme původního zákazníka zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

 • Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

 • Pokud se původní zákazník odstěhoval neznámo kam nebo zemřel, je třeba vyplnit místo Žádosti o ukončení smlouvy, čestné prohlášení, které je součástí formuláře Plná moc popř. doložit úmrtní list.

 • Nový zákazník vyplní a podepíše Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro vybraný produkt pro domácnosti nebo podnikatele a Plnou moc

 • S distributorem je třeba uzavřít Smlouvu o připojení – uzavření zajistíme za Vás na základě podepsání plné moci. VŽDY musí zároveň nový zákazník doložit kopii Dokladu o vztahu k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouvu apod.).

Smlouvu o připojení je možné uzavřít přímo u konkrétního distributora a doložit nám její kopii.

 • Doporučujeme vám podat všechny dokumenty najednou – tedy i vyplněný a podepsaný formulář Žádost o ukončení smlouvy od původního zákazníka, kdy původní zákazník nemusí být při vyřizování požadavku přítomen.

 • Ve všech smluvních dokumentech prosíme o vyplnění vašich kontaktních údajů tak, abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.

 • Dokumenty můžete doručit vybraným způsobem:
  - podepsané a naskenované přes zákaznický portál ČEZ ON-LINE
  - podepsané a naskenované e-mailem na adresu cez {zavináč} cez {tečka} cz
  - osobně na kterékoli kontaktní místo
  - korespondenčně na adresu ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

Nejste si jisti, jak máte přehlásit odběrné místo elektřiny nebo plynu? Poradíme vám na našich kontaktních místech nebo na Zákaznické lince ČEZ Prodej 800 810 820.

Převedení existující smlouvy na dodávku elektřiny na nového odběratele můžete vyřešit i jednoduše online pod požadavkem PŘEPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA ELEKTŘINY NA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA ČEZ nebo v aplikaci ČEZ-ONLINE.

Původní zákazník má smlouvu s jiným dodavatelem

Pokud máte zájem o uzavření smlouvy se společností ČEZ Prodej, a.s., připravte si prosím následující doklady:

 • Původní zákazník může podat u stávajícího dodavatele žádost o ukončení smlouvy nebo lze osobně požádat na našem kontaktním místě o zprostředkování podání na základě podepsané plné moci pro původního zákazníka – poté vše vyřídíme za vás.

 • Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

 • Pokud se původní zákazník odstěhoval neznámo kam nebo zemřel, je třeba vyplnit místo Žádosti o ukončení smlouvy, čestné prohlášení, které je součástí formuláře Plná moc popř. doložit úmrtní list.

 • Nový zákazník vyplní a podepíše Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro vybraný produkt pro domácnosti nebo podnikatele a Plnou moc

 • S distributorem je třeba uzavřít Smlouvu o připojení – uzavření zajistíme za vás na základě podepsání plné moci. VŽDY musí zároveň nový zákazník doložit kopii Dokladu o vztahu k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouvu apod.). Smlouvu o připojení je možné uzavřít přímo u konkrétního distributora a doložit nám její kopii.

 • Ve všech smluvních dokumentech prosíme o vyplnění vašich kontaktních údajů tak, abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.

 • Dokumenty můžete doručit vybraným způsobem:
  - podepsané a naskenované přes zákaznický portál ČEZ ON-LINE
  - podepsané a naskenované e-mailem na adresu cez {zavináč} cez {tečka} cz
  - osobně na kterékoli kontaktní místo
  - korespondenčně na adresu ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

Nejste si jisti, jak máte přehlásit odběrné místo elektřiny nebo plynu? Poradíme vám na našich kontaktních místech nebo na Zákaznické lince ČEZ Prodej 800 100 820.

PLYN

Původní zákazník má smlouvu s ČEZ Prodej, a.s.

Pokud máte zájem o uzavření smlouvy se společností ČEZ Prodej, a.s., připravte si prosím následující doklady:

 • Pokud byla původním dodavatelem společnost ČEZ Prodej, a.s., původní zákazník doloží vyplněnou a podepsanou Žádost o ukončení smlouvy, současně také podepsanou plnou moc pro původního zákazníka. V rámci této plné moci budeme původního zákazníka zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

 • Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

 • Pokud se původní zákazník odstěhoval neznámo kam nebo zemřel, je třeba vyplnit místo Žádosti o ukončení smlouvy, čestné prohlášení, které je součástí formuláře Plná moc popř. doložit úmrtní list.

 • Nový zákazník vyplní a podepíše Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro vybraný produkt pro domácnosti nebo podnikatele a Plnou moc.

 • S distributorem je třeba uzavřít Smlouvu o připojení – uzavření zajistíme za Vás na základě podepsání plné moci. VŽDY musí zároveň nový zákazník doložit kopii Dokladu o vztahu k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouvu apod.).

Smlouvu o připojení je možné uzavřít přímo u konkrétního distributora a doložit nám její kopii.

 • Doporučujeme vám podat všechny dokumenty najednou – tedy i vyplněný a podepsaný formulář Žádost o ukončení smlouvy od původního zákazníka, kdy původní zákazník nemusí být při vyřizování požadavku přítomen.

 • Ve všech smluvních dokumentech prosíme o vyplnění vašich kontaktních údajů tak, abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.

 • Dokumenty můžete doručit vybraným způsobem:
  - podepsané a naskenované přes zákaznický portál ČEZ ON-LINE
  - podepsané a naskenované e-mailem na adresu cez {zavináč} cez {tečka} cz
  - osobně na kterékoli kontaktní místo
  - korespondenčně na adresu ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

Nejste si jisti, jak máte přehlásit odběrné místo elektřiny nebo plynu? Poradíme vám na našich kontaktních místech nebo na Zákaznické lince ČEZ Prodej 800 810 820.

Původní zákazník má smlouvu s jiným dodavatelem

Pokud máte zájem o uzavření smlouvy se společností ČEZ Prodej, a.s., připravte si prosím následující doklady:

 • Původní zákazník může podat u stávajícího dodavatele žádost o ukončení smlouvy nebo lze osobně požádat na našem kontaktním místě o zprostředkování podání na základě podepsané plné moci pro původního zákazníka – poté vše vyřídíme za vás.

 • Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol

 • Pokud se původní zákazník odstěhoval neznámo kam nebo zemřel, je třeba vyplnit místo Žádosti o ukončení smlouvy, čestné prohlášení, které je součástí formuláře Plná moc popř. doložit úmrtní list.

 • Nový zákazník vyplní a podepíše Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro vybraný produkt pro domácnosti nebo podnikatele a Plnou moc

 • S distributorem je třeba uzavřít Smlouvu o připojení – uzavření zajistíme za Vás na základě podepsání plné moci. VŽDY musí zároveň nový zákazník doložit kopii Dokladu o vztahu k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouvu apod.). Smlouvu o připojení je možné uzavřít přímo u konkrétního distributora a doložit nám její kopii.

 • Ve všech smluvních dokumentech prosíme o vyplnění vašich kontaktních údajů tak, abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.

 • Dokumenty můžete doručit vybraným způsobem:
  - podepsané a naskenované přes zákaznický portál ČEZ ON-LINE
  - podepsané a naskenované e-mailem na adresu cez {zavináč} cez {tečka} cz
  - osobně na kterékoli kontaktní místo
  - korespondenčně na adresu ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

Nejste si jisti, jak máte přehlásit odběrné místo elektřiny nebo plynu? Poradíme vám na našich kontaktních místech nebo na Zákaznické lince ČEZ Prodej 800 810 820.