Základní finanční údaje

Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS, konsolidované)

  Jednotky 2012 2013 2014 2015 2016
Instalovaný výkon MW 15 761 15 166 16 038 15 920 15 620
Výroba elektřiny (brutto) GWh 68 792 66 625 63 124 60 917 61 132
Prodej elektřiny GWh 41 829 36 511 35 139 37 933 37 475
Prodej tepla TJ 19 089 24 633 21 276 22 256 24 022
Počet zaměstnanců k 31.12. osob 31 250 26 582 26 255 25 862 26 895
             
Provozní výnosy mil. Kč 211 874 216 731 201 751 210 167 203 744
EBITDA mil. Kč 85 776 81 994 72 498 65 104 58 082
EBIT mil. Kč 57 041 45 690 36 946 28 961 26 114
Zisk po zdanění mil. Kč 40 135 35 207 22 432 20 547 14 575
Zisk po zdanění - očištěný 1) mil. Kč 41 299 42 982 29 454 27 666 19 640
Zisk na akcii - základní 77,6 67,2 41,9 38,8 26,7
Dividenda na akcii 2)   40,0 40,0 40,0 40,0 33,0
Výplatní poměr 3) % 52% 56% 73% 78% 90%
             
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty mil. Kč 17 957 25 118 20 095 13 482 11 226
Celkový dluh mil. Kč 192 895 199 216 184 134 157 494 167 816
Jaderná rezerva 4) mil. Kč 42 415 43 827 47 302 50 121 55 503
             
Kapitálové investice (CAPEX) mil. Kč -50 176 -43 586 -34 412 -31 494 -30 165
Finanční investice 5) mil. Kč -4 962 -948 -35 --- -368
Provozní cash flow mil. Kč 64 249 71 997 70 675 72 579 48 953
             
Počet emitovaných akcií v tisících 537 990 537 990 537 990 537 990 537 990

1) Zisk po zdanění očištěný neobsahuje mimořádné vlivy, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného roku (zejména opravné položky k dlouhodobému majetku).

2) Výše v daném roce, vyplácená v roce následujícím.

3) Výplata dividend/Zisk po zdanění - očištěný.

4) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva.

5) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků.