Základní finanční údaje

Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS, konsolidované)

  Jednotky 2011 2012 2013 2014 2015
Instalovaný výkon MW 15 111 15 761 15 166 16 038 15 920
Výroba elektřiny (brutto) GWh 69 209 68 792 66 625 63 124 60 917
Prodej elektřiny GWh 42 846 41 829 36 511 35 139 37 933
Prodej tepla TJ 14 858 19 089 24 633 21 276 22 256
Počet zaměstnanců k 31.12. osob 31 420 31 250 26 582 26 255 25 866
             
Provozní výnosy mil. Kč 204 816 211 874 216 731 201 751 210 167
EBITDA mil. Kč 87 380 85 776 81 994 72 498 65 104
EBIT mil. Kč 61 250 57 041 45 690 36 946 28 961
Zisk po zdanění mil. Kč 40 753 40 135 35 207 22 432 20 547
Zisk po zdanění - očištěný 1) mil. Kč 41 214 41 299 38 178 29 454 27 657
Zisk na akcii - základní 76,3 77,6 67,2 41,9 38,8
Dividenda na akcii 2) 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Výplatní poměr 3) % 58,7 % 52,1 % 56,4 % 73,0% 77,8%
             
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty mil. Kč 22 062 17 957 25 118 20 095 13 482
Celkový dluh mil. Kč 189 449 192 895 199 216 184 134 157 494
Jaderná rezerva 4) mil. Kč 37 285 42 415 43 827 47 302 50 121
             
Nabytí stálých aktiv mil. Kč -53 241 -53 518 -46 076 -35 798 -31 909
Finanční investice 5) mil. Kč -927 -5 323 -962 -68 ---
Provozní cash flow mil. Kč 61 631 64 249 71 997 70 675 72 579
             
Počet emitovaných akcií v tisících 537 990 537 990 537 990 537 990 537 990

1) Zisk po zdanění očištěný neobsahuje mimořádné vlivy, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného roku (zejména opravné položky k dlouhodobému majetku).

2) Výše v daném roce, vyplácená v roce následujícím.

3) Výplata dividend/Zisk po zdanění - očištěný.

4) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva.

5) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků.