STUDENOKREVNÍ A TEPLOKREVNÍ

Čím lépe dovedou zvířata využít energetické zdroje, tím větší mají naději na přežití. Studenokrevní, jejichž teplota se přizpůsobuje teplotě okolí, převažují v oblasti tropů, teplokrevní, jejichž teplota je regulována zvláštním tělním mechanismem, mohou žít i v polárních oblastech. Studenokrevní i teplokrevní vyvinuli různé postupy, jak extrémním teplotám odolat.

Zvířata lze někdy s určitou mírou nadsázky považovat za živé stroje. Jako průmyslová zařízení i ona vyžadují energii, aby mohla vykonávat práci.

Navíc však tuto energii využívají k tomu, aby sama automaticky prováděla údržbu svého těla, a to na všech úrovních molekulární, tkáňové i orgánové. A čím lépe dovedou využít energetické zdroje, tím větší mají naději na přežití. Různá zvířata v různých prostředích to řeší různě.