NĚKOLIK SLOV Z HISTORIE

Zatímco první elektrický proud z parních a vodních elektráren rozsvěcoval žárovky a roztáčel kola již na sklonku 19. století, na elektřinu z jádra jsme si museli počkat až do druhé poloviny 20. století. Výrobu elektrického proudu na základě jaderného štěpení zahájil výzkumný reaktor v Idaho Falls v USA v roce 1951. O tři roky později byla v Obninsku, v tehdejším SSSR, poprvé připojena jaderná elektrárna na veřejnou elektrickou síť. Dodávala 5 MWe. Jen pro srovnání dnešní jaderné reaktory dosahují výkony až 1 200 MWe.

Radiologický ústav Jáchymov

Může nás těšit, že Čechy nehrají
v jaderné historii nijak podřadnou roli, i když někdy jen mimoděk. Stály dokonce na samém počátku "atomové" doby - vždyť radium izolované manželi Curieovými v roce 1898 pocházelo z jáchymovského smolince. V roce 1919, krátce po zrodu Československé republiky, byl v Jáchymově založen Radiologický ústav. V roce 1946 vznikl při České akademii věd a umění Výbor pro atomovou fyziku a v roce 1955 byl založen Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy.

Vraťme se však k elektrárnám už v roce 1956 byla s tehdejším SSSR podepsána smlouva o výstavbě první československé jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích na Slovensku o výkonu 150 MWe. Vedle této první vlaštovky byly v Jaslovských Bohunicích později postaveny čtyři bloky VVER 440. Následovala stavba jaderné elektrárny v Dukovanech na Moravě (rovněž se čtyřmi reaktory typu VVER 440). V současné době je ve stavbě elektrárna Temelín v jižních Čechách. Je vy bavena reaktory VVER 1000 ve spojení se špičkovou technikou, především z USA.

Jaderná elektrárna Dukovany.

Jaderná elektrárna Dukovany pracuje spolehlivě od roku 1985, vyrábí celou čtvrtinu elektrické energie spotřebovávané v České republice a mezinárodními kontrolními týmy je hodnocena jako jedna z nejlepších v Evropě.