KOZA, VLK A ZELÍ

   Některé hry vyžadují od hráčů nejen zručnost, postřeh a rychlost, ale i schopnost logicky uvažovat. K těmto hrám patří známá hra o koze, vlku a zelí. Můžeme ji hrát třeba s tužkou a papírem, ale my si postavíme její elektrickou variantu.

Základní potřeby:

  • 3 jednoduché dvoupólové přepínače
  • 1 dvojitý dvoupólový přepínač
  • prkénko, laťka, vodiče
  • malá žárovka, 2 zdířky
  • plochá baterie

Princip hry:

   U říčního přívozu se sešli koza s vlkem a měli hlávku zelí. Požádali převozníka, aby je převezl na druhý břeh řeky, ale výhradně po jednom. Problém však je v tom, že na žádném břehu nesmí zůstat sami koza s vlkem (to by s kozou dopadlo špatně), ani koza se zelím (koza by si na hlávce pochopitelně pochutnala). Úkolem hráčů je najít způsob, jak má převozník tento úkol splnit s co nejmenším počtem převozů.

Stavba přístroje:

Z překližky vyřízneme obdélník, vyvrtáme otvory pro přepínače, zdířky a objímku žárovky a po stranách přibijeme laťky.
Do otvorů upevníme všechny součástky, propojíme je izolovaným vodičem podle schématu zapojení a označíme písmeny P (převozník), K (koza), V (vlk) a Z (zelí) funkce jednotlivých přepínačů. Vnější provedení můžeme pozměnit podle vlastních představ a možností, například i s baterií zabudovat přístrojek do vhodné plastové krabičky.

   Při hře vždy přepneme současně dva přepínače a toto přepnutí započítáme jako jeden převoz. Při každém porušení pravidel (např. ocitne-li se koza sama se zelím) se rozsvítí žárovka a hráč musí začít od začátku. Spolu jsou vždy ti cestovatelé, jejichž páčky jsou přepnuté stejným směrem. Začátek hry by mohl vypadat například takto:

 

1. přepneme P a K (převozník převáží kozu na druhý břeh, vlk zůstává se zelím)
2. přepneme P zpět (převozník se vrátil zpět)
3. přepneme P a V (převozník převáží vlka na druhý břeh, zelí zůstává samo)
4. přepneme P a K zpět (převozník převáží kozu zpět, vlk zůstává sám)
5. přepneme P a Z (převozník převáží zelí na druhý břeh, koza zůstává sama)
6. přepneme P a V zpět (převozník převáží vlka zpět, zelí zůstává samo)
7. přepneme P (převozník jede sám na druhý břeh, vlk zůstává s kozou na jednom břehu, zelí samo na druhém břehu)

Rozsvítí se žárovka, protože vlk zůstal sám s kozou. Všechny přepínače přepneme do polohy 1 a hra začíná znovu.

 

Ještě trochu logiky?

Dlouhou historii mají například úlohy s přeléváním kapalin, nejčastěji vína. Jejich řešení nebývá obtížné, i když se často postupuje metodou pokusů a omylů. Zkuste vyřešit například takovéto úlohy:

1. Máme tři nádoby o obsahu 7,5 a 3 litry. Sedmilitrová nádoba je plná, ostatní jsou prázdné. Úkolem je získat pouze přeléváním množství 6 litrů a 1 litr v libovolných nádobách. Jak to udělat, aby počet přelévání bylo co nejmenší? (Dá se toho dosáhnout po 5 krocích. Jakých ???)

2. Na začátku máme plnou nádobu o obsahu 9 litrů a dvě prázdné nádoby o obsahu 8 litrů a 2 litry. Na konci máme mít v největší nádobě 4 litry, v prostřední 3 litry a v nejmenší 2 litry kapaliny. Na kolik přelití toho lze dosáhnout? (Výsledku se dá dosáhnout po 6 krocích. Jakých ???)

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999