AKUMULAČNÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA
Vodní elektrárnu, jejíž provoz je založený na určitém způsobu akumulace vodní masy a tedy i kinetické a potenciální energie vody, nazýváme akumulační vodní elektrárnou. Způsob akumulace může být různý. Do této skupiny patří například přehradové, haťové i přečerpávací vodní elektrárny.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998