ANIHILACE
Anihilace je proces reakce částice a antičástice s jejich následným zánikem a uvolněním veškeré jejich energie v souladu s Einsteinovým zákonem E=m.c2 (m - hmotnost částice; c - rychlost světla ve vakuu, c=299 792 458 ± 1,2 m/s).

 

Schéma anihilace - částice elektorn se svou antičásticí pozitronem. Setká-li se částice s antičásticí, dojde k anihilaci, při které se uvolní jejich klidová energie a změní se v příslušné množství záření. Využití klidové energie je až 100 %.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999