ATOM
a) FILOZOFICKY: v řecké filozofii je atom taková částice jsoucna, která při dělení jsoucna je sama již dále nedělitelná a která se spolu s ostatními atomy pohybuje v prázdném prostoru.
b) FYZIKÁLNĚ: Atom je nejmenší část chemického prvku, která je schopná vstoupit do chemické reakce. Atom se skládá z malého jádra a elektronového obalu. Jádro atomu je tvořeno protony a neutrony, elektronový obal elektrony.

 

Stavba atomu - schematický obrázek atomu kyslíku.
Atom kyslíku 168O má 8 protonů,
8 neutronů a 8 elektronů. Tento izotop má v přírodní směsi zastoupení 99,76 %.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999