BIOCIDNÍ LÁTKY
Látky ničící živé organismy. Přidávají se do chladicích okruhů elektráren k zabránění růstu řas a jiných organismů (chlór, fosforečnany).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999