BIOLOGICKÁ OCHRANA
Biologická ochrana je pojem obecně zahrnující fyzickou ochranu organizmu před negativním účinkem ionizujícího záření v jaderných elektrárnách, jaderných laboratořích, nemocnicích a podobně. Jako příklad možno uvést betonovou nebo vodní ochranu kolem reaktoru v oblasti aktivní zóny. Materiálem pro biologickou ochranu slouží beton, voda, železo, olovo a podobně.

 

Olovo 13 mm
Železo 33 mm
Voda 290 mm
Tab.1: Tloušťka materiálu, která oslabí ionizující záření o energii
1 MeV na polovinu

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999