BUDÍCÍ SOUSTAVA
Budící soustava alternátoru je soubor zařízení, které zabezpečuje dodávku stejnosměrného budící proudu do rotorového vinutí pro vytvoření magnetického pole v alternátoru. Velikost tohoto proudu určuje hodnotu výstupního napětí alternátoru a pokud je alternátor připojený k elektrizační soustavě, tak i velikost jalového výkonu alternátoru. Zdrojem budícího proudu mohou být principiálně všechny zdroje stejnosměrného proudu - akumulátorová baterie, stejnosměrný generátor (dynamo), usměrňovač napájený z vnější rozvodné sítě, usměrňovač napájený ze střídavého alternátoru. U velkých energetických strojů bývá obyčejně budící soustava realizovaná jako nezávislá a budícím zdrojem je samostatný synchronní alternátor - budící alternátor (budič).

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999