CHLADICĺ VĚŽ
Tepelný výměník, v němž se předává teplo chladicí vody z kondenzátoru do okolního vzduchu. Nejpoužívanější jsou chladicí věže s přirozeným tahem, charakterizované tahovým komínem
z železobetonového hyperboloidního pláště. Přiváděná voda je rozstřikována na drobné kapičky, které jsou ochlazovány proudem stoupajícího vzduchu. Dalším typem chladících věží jsou ventilátorové chladicí věže, kde se pro vytvoření tahu chladicího vzduchu využívá vestavěný ventilátor. Tyto věže jsou menší než chladicí věže s přirozeným tahem, ke své činnosti potřebují přívod elektrické energie avšak svou funkci plní bez ohledu na vnější podmínky jako je směr prouděné okolního vzduchu, teplota, vlhkost a podobně.

 

Výška: 90 m
Průměr základny: 73 m
Průměr ústí: 43 m
Objemový tok chladicí vody: 9 m3/s
Tah ve věži:   0,35 až 0,5 kPa
   Rychlost vzduchu ve věži: 1,2 - 2,5 m/s
Ohřátí vzduchu: 20 °C
 

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999