CIRKULACE
Cirkulace je oběh proudící látky zpravidla uzavřenou smyčkou.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999