DIESELGENERÁTOR
Dieselgenerátor je elektrický stroj sloužící k výrobě elektrické energie, přičemž jako pohon se používá vznětový (dieselův) motor. Prakticky všechny dieselgenerátory produkují střídavý elektrický proud a jedná se tedy o dieselalternátory. Tato zařízení se používají na elektrárnách jako zdroje zajištěného napájení důležitých systémů.

 

Nominální výkon: 2 800 kW
Nominální napětí: 6,3 kV
Nominální proud: 321 A
Nominální budící proud: 250 A
Nominální otáčky: 600 ot/min
Tab.1: Parametry dieselgenerátorů používaných na JE Mochovce

 
 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999