DOZORNA V ELEKTRÁRNĚ
Dozorna (nebo též velín) v elektrárně přestavuje místo odkud se dálkově řídí, ovládá a kontroluje celý technologický proces výroby elektrické energie. Vzhledem k tomu, že tento proces je velmi složitý, je v elektrárně několik dozoren, ze kterých se řídí určitá část výroby. Tak například na jaderné elektrárně je bloková dozorna, nouzová dozorna, dozimetrická dozorna, elektrická dozorna, tzv. společná dozorna a další. Obsluhu každé dozorny tvoří operátoři.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999