EDISON THOMAS ALVA
EDISON THOMAS ALVAThomas Alva Edison (11.2. 1847 - 18.10. 1931) je zcela nepochybně nejúspěšnější vynálezce všech dob.
Za svůj plodný život získal se svými četnými spolupracovníky asi 1300 patentů na nejrůznější vynálezy. Významné jsou například: sčítač hlasů (1848), tiskací telegraf (1869), psací stroj (1871), duplexní a automatický telegraf (1875), uhlíkový reostat (1876), rozmnožovací stroj a fonograf (1877), mikrofon (1878), regulátor elektrických strojů, elektrická lokomotiva, elektroměr, magnetický třídič rud (1880), první elektrické dynamo (1881), první elektrická centrála (1882), pojistka (1885), kinematograf (1891), elektrický akumulátor (1900), elektromobil (1902), rotační cementářská pec (1903) a vrtulník (1908). Určitě největší popularitu mu přinesl patent žárovky (1879), kterou však ve skutečnosti nevynalezl, ale komplexně vyřešil celý problém elektrického osvětlení, tj. zkonstruoval a zdokonaloval elektrické vedení, zásuvky, vypínače, pojistky, elektroměry a podobně.
V roce 1882 uvedl v New Yorku do provozu první elektrárnu na světě, která zásobovala elektřinou obyvatelstvo na ryze ekonomickém základě.
Zajímavé je, že Edison vždy pracoval se stejnosměrným elektrickým proudem a využití střídavého elektrického proudu značně podceňoval.

Edisonovo dynamo. 

 

THOMAS ALVA EDISON

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999