EKVIVALENTNÍ DÁVKA
Ekvivalentní dávka (dříve dávkový ekvivalent) představuje podíl množství energie ionizujícího záření pohlcené v organické látce a hmotnosti této látky. Jednotkou dávky je jeden Sievert [Sv]
(viz heslo Sievert - jednotka ekvivalentní dávky), což je jeden Joule (viz heslo Joule - jednotka energie) pohlcený v jednom kg látky, přičemž tato hodnota musí být ještě vynásobena bezrozměrným koeficientem (jakostním faktorem) charakterizujícím biologický účinek daného druhu radioaktivního záření na organickou látku. Mimosoustavová jednotka je 1 rem, přičemž
100 rem = 1 Sv.

 

Gama záření, elektrony: 1
Neutrony, protony: 10
Částice alfa, částice s více než jedním nábojem: 20
Tab.1: Hodnoty bezrozměrného koeficientu charakterizujícího účinek daného druhu radioaktivního záření

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999