ELEKTRICKÁ KAPACITA
Elektrická kapacita je poměr velikosti elektrického náboje k hodnotě elektrického napětí
v elektrickém kondenzátoru. Měřením bylo zjištěno, že při zvyšování velikosti náboje roste
i hodnota napětí a tak tento poměr zůstává stejný. Jednotkou kapacity je farad (viz heslo
Farad - jednotka elektrické kapacity).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999