ELEKTRICKÝ NÁBOJ
Elektrický náboj je jedna z nejdůležitějších skalárních charakteristik částic, která určuje jejich vztah s elektromagnetickým polem. Nositeli elektrických nábojů jsou protony a elektrony, zatímco neutrony jsou elektricky neutrální. Proton nese kladný náboj, elektron záporný. Jednotkou elektrického náboje je jeden coulomb [C] (viz heslo Coulomb - jednotka elektrického náboje)

Elementární (nejmenší) náboj je rovný 1,6 .10-19 C.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999