ELEKTRICKÝ POTENCIÁL
Elektrický potenciál je veličina měřená prací, kterou je nutno vykonat proti silám elektrického pole při přenesení jednotkového elektrického náboje z místa s nulovým potenciálem do uvažovaného bodu. Místo s nulovým potenciálem se v teoretických úvahách klade do nekonečna a v praxi se za toto místo považuje Země a všechna tělesa s ní spojená. Elektrický potenciál se udává ve voltech [V] (viz heslo Volt - jednotka elektrického napětí).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999