ELEKTRICKÁ VODIVOST
Elektrická vodivost je převrácená hodnota elektrického odporu. Je označovaná písmenem G
a její základní jednotkou je jeden Siemens [S] (viz heslo Siemens - jednotka elektrické vodivosti).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999