ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVA
Elektrizační soustava je část energetické soustavy a zahrnuje všechny silnoproudá zařízení sloužící k získání elektrické energie a k její přenosu a rozvodu až po jednotlivé spotřebiče. Je tvořená alternátory ve výrobnách elektrické energie (elektrárnách), přenosovou soustavou a rozvodnými soustavami.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999