ELEKTRON
Slovo pochází z Řecka (elektron = jantar). U jantaru byly prvně pozorovány elektrické vlastnosti. Proto elementární částice nesoucí jednotkový záporný elektrický náboj byla pojmenována elektron. Elektrony se vyskytují v tzv. elektronovém obalu atomu, který obklopuje jádro atomu. Počet elektronů v obalu je u elektricky neutrálního atomu roven počtu protonů v jádře. Např. uran obsahuje v jádře 92 protonů. V obalu neutrálního atomu uranu je proto 92 elektronů.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999