ENERGETICKÝ PODNIK
Energetický podnik je průmyslová organizace, která se zabývá výrobou, přenosem, rozvodem, tranzitem, dovozem a vývozem elektrické energie a tepla. Mezi další činnosti energetického podniku patří likvidace, zpracování a ukládání odpadů z výroby elektrické energie. Největší energetické podniky mají většinou celostátní rozsah (ČEZ, EdF), ale existují i podniky oblastního významu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999