ENERGETICKÁ SOUSTAVA
Energetická soustava je soubor výroben energie (elektrické, tepelné) se zařízeními pro rozvod a spotřebu této energie. Energetickou soustavu je možno členit na elektrizační soustavu a teplofikační soustavu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999