GEOTERMÁLNĺ ELEKTRÁRNA
Geotermální elektrárny využívají tepelné energie nitra Země, uvolňující se radioaktivním rozpadem izotopů v zemském magmatu. Produkují elektřinu na základě parního cyklu přeměnou tepelné (vnitřní) energie páry na mechanickou práci turbogenerátoru a posléze na elektrickou energii.

Schéma geotermální elektrárny

Současný výkon všech geotermálních elektráren ve světě je asi 5,9 GW.
Tyto elektrárny vyprodukují ročně přibližně 35 TWh elektřiny.

Viz.Tab.1 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)

Geotermální elektrárna


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999