GRAY - JEDNOTKA DÁVKY
Gray je jednotkou dávky (radiační). Je to energie ionizujícího záření jeden Joul pohlcená v jednom kg látky (1 Gy = 1 J / 1 kg).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999