HLAVNĺ CIRKULAČNĺ ČERPADLO
Čerpadlo i elektromotor tvoří buď zapouzdřený celek, nebo je motor umístěn vně čerpadla. Čerpadla se provozují při konstantních nebo proměnných otáčkách. Změny otáček se dosahuje změnou kmitočtu napájecího proudu motorů.

 

Tlak: 12-16 MPa
  Teplota: 280-300 °C
Průtok: 1-6 t/s
Tab.1:  Hlavní cirkulační čerpadla tlakovodních reaktorů pracují přibližně s těmito parametry:

 

Příkon: 5,3 MW
Výška: 11 m
Hmotnost: 118 t (s elektromotorem)
Tab.2:  Parametry HCČ VVER 1000:

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998