HLAVNÍ VÝROBNÍ BLOK
Hlavním výrobním blokem jaderné elektrárny rozumíme prostory, ve kterých je umístěno zařízení primárního a sekundárního okruhu. Uspořádání hlavního výrobního bloku je podřízeno především hygienickému dělení na kontrolované a nekontrolované pásmo, tj. prostory ve kterých je kontrolována radiační situace a všechny činnosti v nich jsou podřízeny přísným pravidlům radiační ochrany a kontroly.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999