HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ
Tento typ úložiště slouží k trvalému uložení vysoko a středně aktivních odpadů s dlouhým poločasem rozpadu nebo přímo vyhořelého jaderného paliva ve zvlášť vybraných geologických útvarech. Buduje se ve velké hloubce tak, aby byla zajištěna izolace od životního prostředí na několik století až tisíciletí.

Způsob ukládání RAO v hlubinných úložištích    


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999