IONIZACE
Ionizace je změna elektricky neutrálních atomů na iony čili nosiče elektrického náboje. Nevodivé plynné prostředí se vlivem ionizace stává vodivým pro elektrický proud.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999