JÁDRO BARYA
Jádro barya se skládá z 56 protonů a 81 neutronů (tj. 137 nukleonů).

Hmotnostní číslo A = 137
Protonové číslo Z = 56
Neutronové číslo N = 81.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999