KOKS
Koks se vyrábí v koksárnách karbonizací uhlí zahříváním bez přístupu vzduchu. Koks se pak zčásti dopravuje do hutí, kde hraje důležitou úlohu při tavení železa na výrobu oceli, zčásti se rozváží jako nejkvalitnější palivové uhlí.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999