KONTAMINACE
Kontaminace je znečištění nebo zamoření objektů nebo ovzduší škodlivými nebo nebezpečnými látkami (jedovatými, radioaktivními, choroboplodnými a podobně). Proces odstranění kontaminace se nazývá dekontaminace. Při kontaminaci lidí rozlišujeme kontaminaci vnější, která se odstraňuje hygienickou očistou, a kontaminaci vnitřní, jejíž odstranění je komplikované a závisí od druhu kontaminace.



© Copyright Simopt, s.r.o. 1999