KOSMICKÉ ZÁŘENĺ
Kosmické záření jsou částice a fotony, které k nám přicházejí z kosmického prostoru. Kosmické záření se dělí na dvě složky: primární a sekundární. Primární kosmické záření je složeno převážně z protonů a částic alfa. Sekundární kosmické záření vzniká interakcemi primárního kosmického záření s atmosférou a povrchem Země.
  • Primární kosmické záření: převážně protony, neutrony a částice alfa - max. pozorovaná energie byla 1020 MeV
  • Sekundární kosmické záření:
    - nukleony, mezony, elektrony, hyperony a pozitrony
    - fotony.

Záření z kosmického prostoru


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999