KYSELÝ DÉŠŤ
Organické látky obsahující síru se při spalování oxidují na oxid siřičitý SO2 (jedná se zejména o uhlí). Okolo 90 % tohoto oxidu je unášeno spolu se spalinami komínem do ovzduší, kde z něj působením vlhkosti a slunečního záření vzniká kyselina sírová, která v podobě kyselých dešťů překyseluje půdu, snižuje možnost přísunu živných látek do listů a jehliček stromů, což vede k odumírání lesů. Kyselé deště působí také nepříznivě na všechny živé organismy včetně člověka.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999