KYSLÍK
Kyslík je chemický a nezbytný biogenní prvek. Skládá se z dvojatomových molekul O2 a v přírodě existuje i trojatomová molekula O3, která se nazývá ozon. Kyslík je součástí vzduchu (23,0 hm.%), vody (88,81 hm. %) a přístupné části zemské kůry (47,3 hm. %). Používá se při spalování látek k získání jejich energie, při oxidaci, k autogennímu řezání a svařování kovů, jako součást raketového paliva, v dýchacích přístrojích atd.

 

Značka O
Chem. prvek skupiny VI A
Bezbarvý plyn
Atomové číslo 8
Relativní atomová hmotnost 15,9994
Teplota tání -218,3 °C
Teplota varu -183,0 °C
Hustota 1,429 g/cm3

Model atomu vodíku (nahoře) a kyslíku (dole)


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999