MAGNETIZMUS
Schopnost vzájemného působení látky a magnetického pole. Magnetické děje jsou přímým následkem elektrických dějů. Pojmem magnetizmus také označujeme vědní obor zkoumající vznik magnetického pole a jeho působení na látky a původ magnetického chování látek.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999