MĚNÍRNA
Měnírna patří mezi elektrické stanice.
Slouží k přeměně druhu proudu nebo ke změně kmitočtu střídavého elektrického proudu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999