MONŽÍK
Monžík je jednoduché zařízení často používané v elektrárenství a sloužící k čerpání např. agresivních kapalin. Tvoří jej nádoba, potrubí a rozváděcí ústrojí. Rozváděcí ústrojí, např. plovákové, ovládá přítok kapaliny do nádoby a odtud je kapalina vytlačována do potrubí tlakovým vzduchem. Nasávání kapaliny je umožněno vytvořením podtlaku v monžíku.

 

Monžík :
1 - výstup, 2 - tlakový vzduch,

3 - vstup, 4 - ventil

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999