NEWTON - JEDNOTKA SÍLY
Newton je odvozená jednotka SI pro sílu resp. tíhu.
Jeden N je síla, která uděluje volnému hmotnému bodu s hmotností 1 kg zrychlení 1m/s
2.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999