NUKLEON
Nukleon je společný název pro částice jádra atomu - neutron a proton.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999