OHMŮV ZÁKON
Ohmův zákon je základní zákon elektrických obvodů. Udává vztah mezi elektrickým napětím U a elektrickým proudem I protékajícím vodičem o elektrickém odporu R . R = U/I.
Zákon platí pro stálé proudy v kovech a elektrolytech.

Ohmův zákon.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999