OHNIŠTĚ
V ohništi dochází ke spalování paliva a k uvolňování chemické energie utajené ve fosilních palivech. Uvolněnou tepelnou energii přijímají spaliny a předávají ji dalším teplosměnným plochám. Kusové palivo se spaluje v roštovém ohništi, rozemleté uhlí v práškovém ohništi, atd. Analogické termíny jsou spalovací zařízení, spalovací prostor, spalovací komora, aj.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999