OLOVO
Olovo (Plumbum) je známo od pravěku. Vyrábí se nejčastěji z galenitu. Na vzduchu se pokrývá tenkou vrstvou oxidu. Používá se například k výrobě olověných akumulátorů, elektrických kabelů, trubek a v chemických zařízeních a ve slitinách. Používá se dále jako materiál ochranných krytů proti ionizujícímu záření.

 

Značka Pb
Chem. prvek skupiny IV B
Modrobílý měkký tažný kov
Atomové číslo 82
Relativní atomová hmotnost 207,2
Teplota tání 327 °C
Teplota varu 1 750 °C
Hustota 11,35 g/cm3

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999