OXIDAČNÍ VZDUCH
Vzduch jakožto zdroj kyslíku potřebného v chemické reakci. V případě spalování se jedná o spalovací vzduch (primární nebo sekundární), který se přivádí do ohniště již předehřátý. V případě odsiřování je vzduch zdrojem kyslíku chemické reakce oxidu siřičitého s vápencem.

Chemická reakce odsiřování na bázi vápence: SO2 + CaCO3 + 1/2 O2 = CaSO4 + CO2

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999