PALIVO
Látka většinou organického původu, z níž se spalováním uvolňuje tepelná energie. Nejčastěji se používají fosilní paliva (uhlí, topné oleje vyráběné z ropy nebo zemní plyn) nebo paliva na bázi biomasy (palivové dřevo, zemědělské odpady, bioplyn).

 

Viz.Tab.1 : Podíl jednotlivých zdrojů na spotřebě primární energie v roce 1995 (%)

Viz.Tab.1 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999