PARNÍ KOTEL S VÝTAVNÝM OHNIŠTĚM
Kotel pracující s vyšší spalovací teplotou, umožňující úplné roztavení popílku a vznik roztavené strusky. Struska se odvádí z ohniště výtokovým otvorem do granulační nádrže.

 

Parní výkon 215 až 350 t/h
Tlak páry 9,4 až 13,6 MPa
Teplota páry do 540 °C

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999